درباره ما

مهر گوهری بود در سینۀ مادر و مادر گوهری بود که نگاه مهرآميزش خوش بالیدنِ فرزندانش بود. اکنون سال­هاست که مادر خفتۀ خاک است و من که جوی جاری آن اندیشۀ پاکم، می اندیشم: مادر که همۀ جانش پرورش گل های باغ بود، دریغ نیست كه نسیم بهاری اش در پشت کوه های بلند زمان بماند و خاک دیگری از هوای او پرنشاط نشود؟

گوهر مهر” كانون خواست دلخواه مادر است. هر بار كه پاي به اين جا مي گذارم، مادر را مي بينم كه با لبخند شيرين خود نظاره گر تلاش ما براي آموزش كودكان است و اشك شوق مادري كه پيشرفت فرزندانش را مي بيند، در چشمانش برق مي زند. گويي به من مي گويد: «عشق آگاهانۀ من به شما فرزندانم مرا يار و همراه درس و مدرسه كرد و اكنون زمزمة محبتي كه نهال آموختن را در دل تو كاشته بود، رشد كرده و به ثمر نشسته است. مگر نه آن كه چشم من هميشه نگران فرزندانم بوده است براي رسيدن ها و شدن ها! اكنون همان چشمِ نگران را در سرِ پرشور تو مي بينم كه مي كوشي گلِ وجودِ فرزندانِ اين مرز و بوم را به سرانگشتِ مهرِ خود شكوفا كني و به بار بنشاني تا گوهرِ وجوديِ انسان آن گونه كه شايستۀ نهاد اوست، تجلي يابد.»

چنين بود كه مادر گوهر مهر بود، مادر گوهر بود.

اينك “گوهر مهر” مجموعه اي است حاصل سال ها تجربه و علم و عملِ كارآمدانِ و كاردانانِ زبدۀ تعليم و تربيتِ دانش آموزانِ با نيازهاي ويژه كه به كودكان بال می ‌دهد و رهاشان می کند تا پرواز را بر بال های توانمند خود حس کنند و مي كوشد تا در گوشه اي از جهان پرآشوب نظام هاي تربيتي، خاستگاهِ گل هاي شادابِ تن و جان كودكان باشد؛ جايي كه مربيان بتوانند به باليدنِ كودكان كمك كنند و صفحه اي در تارنماي جهانِ ارتباطات و اطلاعات امروز كه بازنماي انديشه ها و نظرهاي دانش تعليم و تربيت باشد.

اميد كه اين تلاش نگاهِ نگرانِ مادرم را آرام بخشد و در پيِ فرزندان او، ديگر پسران و دختران ميهنم به آرزوي ديرينه اش بپيوندند و تحقق اين هدف، آرامشِ روحِ بزرگِ او باشد كه تا زنده بود از پاي تربيت فرو ننشست و همواره نه تنها ما فرزندانش را كه همۀ كودكان را، دغدغۀ تربيت داشت.

بر چنین موج اندیشه ای مرکز آموزشِ کودکانِ با اختلال یادگیری ویژۀ گوهر مهر شکل گرفت و فعالیت های آموزشی و توان بخشی را برای کودکانی که به هر دلیل در فرایندهای یادگیری خود مشکلی دارند، ارائه می کند. در راستای دست یابی به این کودکان، پس از عقد تفاهم نامه هایی با اداره های آموزش و پرورش مناطق مختلف شهر تهران، متخصصانِ مرکز در مدرسه های ابتدایی حضور یافته و با اجرای برنامه های غربالگری به شناسایی کودکان دارای مشکلات یادگیری و تحلیل مشکلات تحصیلی ایشان می پردازند. پس از نشان دادن عوامل و محلِ مشکل در یادگیریِ کودک، خانواده های داوطلب به مرکز مراجعه نموده و همکاران شاغل در مرکز به ارزیابی دقیق و تدوین برنامۀ آموزشی و توان بخشی متناسب با ویژگی های هر کودک پرداخته در ابعادِ مختلفِ آموزشی، رفتاری، گفتاری، مهارت های اجتماعی، مهارت های حرکتی و غیره، خدمات خود را ارائه می کنند.

رویکردِ راهبردیِ مرکزِ اختلالِ یادگیریِ ویژۀ گوهر مهر دارای الگویی نوین و ابداعی است که حاصل سال ها مطالعه، تحقیق و تجربۀ بالینی سرکار خانم دکتر مژگان رمضانی بنیان گزار مرکز است که تحت عنوان الگوی چند بعدی رَسَد تدوین شده و تا کنون دوره های آموزشی متعدد و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی چندی بر اساس آن اجرا شده است.

با اقبالی که به خدمات مرکز رخ نموده و سیل مدرسه ها و خانواده هایی که خواستار استفاده از این خدمات می شوند، گسترش فعالیت ها اجتناب ناپذیر می نمود تا مرکز توان پاسخ گویی به نیازهای برآمده از مدرسه ها و خانواده ها را داشته باشد. خوشبختانه این فرصت با همیاری و حمایت صمیمانۀ دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و به ویژه مؤسسۀ روان شناسی آن دانشکده فراهم شد و فضایی مناسب برای توسعۀ خدمات مرکز در اختیار ما قرار گرفت. چون احساس می شد نیاز بود دامنۀ خدمات ما سطوح گسترده تری را در ارتباط با رشد و بالندگی کودک در بر گیرد، مؤسسۀ روان شناسی گوهر مهر عنوان مرکز جدید شد تا بتوانیم حوزه ای فراگیر را برای کمک به افراد بیشتری در سنین مختلف و با نیازهای متنوع پوشش دهیم. هدف از موسسۀ یادگیری گوهر مهر رویکردی چند تخصصی به یادگیری کودک و شناسایی عوامل متعددِ مؤثر بر آن در دامنۀ خانواده، مدرسه و اجتماع است. از این رو تخصص های جدیدی را مانند هنردرمانی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، زوج درمانی و ایمنی شناسی جذب کرده است تا محیطی هرچه مناسب تر برای رشد و تحول یافتگی کودکان فراهم سازد.

امید ما این است که بتوانیم با شکل دهی به شبکه های ارتباطی متعدد در سطح شهر تهران از مسیرهای متنوعی به کودکان با مشکلات یادگیری دسترسی یابیم. افزودن بر تعداد مناطق آموزش و پرورش که با ما همکاری کنند، همکاری در دوره های آموزشی کوتاه مدتِ سازمان ها و اداره های سطح شهر و رسوخ به رخنه های تربیتی، آموزشی، فرزندپروری، پیوند یافتن با مراکز فرهنگی تربیتی زیر نظر شهرداری ها، وزارت ارشاد، مساجد از جمله مسیرهایی است که برای ارائۀ خدمات مان به نظر ما رسیده است و برای این هدف مشتاق پیشنهادهای مخاطبان خویش هستیم.

در قدمی فراتر نگاهی به استان ها و شهرهای دیگر در سطح کشور داریم. با حسن سابقه ای که از همایش ها و دوره های آموزشی برای همکاران خود در سطح کشور داشته ایم به نظر می رسد بتوانیم توفیق یابیم به منظور تربیت، تقویت و تجهیز علمی و راهبردی نیروی انسانی فعال در شهرهای دیگر نیز همکاری داشته باشیم. بسیار خرسند خواهیم شد سنت حسنه ای را که در این شهر بنیان گذاشته ایم، با همین رویکرد و شیوۀ اجرایی در نقاط دیگر کشور نیز به شکلی کاملاً مستقل پراکنده کنیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گوهر مهر می باشد.